Welkom bij Psyzorg Eemland

Psyzorg Eemland biedt behandeling en diagnostiek aan binnen de generalistische basiszorg (GB-GGZ) en de specialistische GGZ (S-GGZ) voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor nadere informatie betreffende specialisaties, werkwijzen en behandelmethoden van de verschillende hulpverleners van Psyzorg Eemland verwijzen wij u naar de adressenlijst van aangesloten vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten.

KENMERKEN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN:

  • Deskundig. Alle leden zijn hoog opgeleid, BIG-geregistreerd met diverse aanvullende opleidingen
  • Persoonlijk. Vanaf de eerste afspraak contact met de behandelend psycholoog (intaker is de behandelaar)
  • Nabij. Door de spreiding van praktijken zijn deze in uw buurt te vinden
  • Snel. Geen of zeer korte wachtlijsten

VISIE EN MISSIE

Psyzorg Eemland streeft er naar om als vereniging zowel de generalistische als specialistische werkwijze en opgebouwde kennis en deskundigheid kwalitatief in te zetten, in goede samenwerking met zorgpartners ten behoeve van cliënten in de regio.

Wij vinden het van belang dat zorg laagdrempelig en toegankelijk is. Zodoende kan zorgverlening snel en efficiënt ingezet worden. Psyzorg Eemland stelt zich daarom tot doel om cliënten binnen hun eigen omgeving van dienst te kunnen zijn.

Wij bieden resultaatgerichte en op maat gesneden zorg. Door onze deskundigheid en ruime ervaring kunnen wij ons aanbod goed laten aansluiten bij de behoeften en belangen van cliënten.

Kenmerkend voor Psyzorg Eemland is de persoonlijke aandacht, betrokkenheid en kleinschaligheid. Van onze leden kunt u ten alle tijden een professionele en respectvolle houding verwachten. Onze werkwijze is volgens een professionele standaard (zie beroepscode NIP). Continuïteit van zorg wordt geboden, alle leden hebben een waarnemingsregeling bij ziekte of afwezigheid.

Er wordt veel waarde gehecht aan het onderhouden en verbeteren van onderlinge samenwerkingsverbanden. Middels korte, heldere communicatielijnen met andere hulpverleners (zoals specialistische GGZ, huisartsen, bedrijfsartsen, POH) wordt zorg goed afgestemd zodat de cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek komt.

Kernwaarden van Psyzorg Eemland zijn kwaliteit, flexibiliteit, transparantie en samenwerking.