Verwijsbrief

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB-GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de (generalistische) GB-GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM-IV stoornis. Of als u zelf een stoornis heeft vastgesteld de door u vastgesteldeDSM- stoornis
  • Uw eigen gegevens (naam en adres), inclusief uw AGBcode
  • De verwijsbrief moet gedateerd zijn voor het eerste consult